Contact

 

Indien u klacht wenst neer te leggen, gelieve dan op de pagina Klacht indienen na te gaan of de vermelde voorwaarden vervuld zijn en dan de nodige stappen te volgen.

 

Lees ook de Privacyverklaring van Ombudsfin vzw. In deze verklaring vindt u in detail terug waarom en hoe Ombudsfin uw persoonsgegevens verwerkt, hoe lang Ombudsfin deze bewaart en wat uw rechten zijn en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u stellen via privacy@ombudsfin.be.

 

Alle informatie en documenten op deze website zijn ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via e-mail of andere duurzame gegevensdrager.

 

 

  

Ombudsfin VZW

 

 

 

 

 

 

Jean CATTARUZZA,
Ombudsman

 

 

  

 

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70 (momenteel enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar)
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info